Carrer Ferrer i Guàrdia, núm 31 · Mollet del Vallès · T/93 519 65 13 ·  ralvarez@graduatssocials.cat · www.asesoria-laboral.org